اخبار و رويدادها

سایر خدمات:


 


لیست اعضا انجمن غرفه سازان


 

 

شرکت ارس ترابر
تلفن: 77536447-77528923- 77528922
فکس: 77535109
آدرس: تهران خيابان طالقاني شرقي نرسيده به شريعتي-ساختمان 428 طبقه دوم واحد 7
پست الکترونيک:
info@arastarabar.com
انجام حمل بوسيله:
کاميون-کشتي-ريل-هوايي
خدمات:
سرويس از مبداء تا تحويل در مقصد
انجام کليه تشريفات گمرکي شامل:
ترانزيت داخلي-پروانه ورود موقت-ترخيص قطعي-تحويل در غرفه-انبار داري

 

 

 

 
ارتباط با ناظر سازمان توسعه تجارت ایران آقای ناظر فصیحی
تلفن : 21912087 /نمابر : 22662553 nazerf@gmail.com
nazerf@tpo.ir

مکان نمايشگاه :محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران                                                                                                                        Venue :Tehran Int'l Permanent Fairground