اخبار و رويدادها

گالری نمایشگاه:


افتتاحیه

 

 

 

 

 

 


اختتامیه

 

 

 

 


 

 

نمایشگاه

 

 

 

 

 


 

 

 
ارتباط با ناظر سازمان توسعه تجارت ایران آقای ناظر فصیحی
تلفن : 21912087 /نمابر : 22662553 nazerf@gmail.com
nazerf@tpo.ir

مکان نمايشگاه :محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران                                                                                                                        Venue :Tehran Int'l Permanent Fairground