تاریخچه نمایشگاه

 
اولین نمایشگاه بین الملی صنعت نان (ibex2007 )در سال 1386 برگزار گردید که نقطه عطفی به جهت فرهنگ سازی مصرف نان صنعتی در کشور بود. 
دومین نمایشگاه بین الملل صنعت نان (ibex2008) درسال 1387 با حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی با موفقیت برگزار گردید. 
در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2009)  سازندگان ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات آرد، ماشین آلات بسته بندی، تولید کنندگان نان صنعتی، انواع آرد، خمیر مایه، انواع آنزیم، مشاوران صنعت نان، سازندگان سیلو، و صنایع وابسته آخرین دست آوردهای خود را به نمایش گذاردند.
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2010)  شاهد حضور پر رنگ شرکت های خارجی در عرصه نان بود.
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2011)  با حضور شرکت های داخلی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه نان برگزار گردید.
ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2012)  نیز در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حضور قوی و پر رنگ شرکت های داخلی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه نان برگزار گردید.
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان( ibex2013) سازندگان ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات آرد، ماشین آلات بسته بندی، تولید کنندگان نان صنعتی، انواع آرد، خمیر مایه، انواع آنزیم، مشاوران صنعت نان، سازندگان سیلو، و صنایع وابسته آخرین دست آوردهای خود را به نمایش گذاردند.
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و  نان (ibex2014)  با دستاوردهای جدید شرکت های داخلی و خارجی رونق چشمگیری داشت.
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و  نان (ibex2015)مورد استقبال تعداد زیادی از شرکت ها از خارجی از 27 کشور دنیا بود.
دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (Ibex2016) با حضور 115 شرکت داخلی و 59 شرکت خارجی از 16 کشور دنیا نوید بخش رونق هرچه بیشتر در  این صنعت بود.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (ibex 2017)  با حضور شرکت های داخلی و خارجی  و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه آرد و  نان برگزار گردید.
 
 

پست الکترونیک

info@ibex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

شهرک ژاندارمری . بلوار مرزداران. خیابان ابراهیمی. برج الوند .واحد606 جنوبی