بازدید جناب آقای دکتر راد، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و جناب آقای دکتر بهشتی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان IBEX 2022

در روز دوم نمایشگاه، جناب آقای دکتر راد، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران  و جناب آقای دکتر بهشتی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان IBEX 2022 بازدید نموده و از نزدیک با فعالین صنعت آرد و نان کشور در ارتباط با مشکلات و نقاط ضعف و قوت صنعت گفت و گو نمودند. 


 

بازدید جناب آقای دکتر راد، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و جناب آقای دکتر بهشتی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان IBEX 2022

 

 

بازدید جناب آقای دکتر راد، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و جناب آقای دکتر بهشتی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان IBEX 2022

 


 

 


پست الکترونیک

info@ibex.ir

فکس

88070693 (021)

تلفن

88070844 (021)

88070833 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606