اطلاعیه ستاد برگزاری درمورد راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19ثبت نام آغاز شد...

ثبت نام سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (IBEX2020) آغاز گردید.


تاریخ برگزاری نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (ibex2020) از تاریخ 13 لغایت 16 مهرماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.


پست الکترونیک

info@ibex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606